Exemple de sinonime contextuale

Două sau mai multe unităţi Care satisfac toate condiţiile sunt numite sinonime perfecte: smalţ = e-mail, natriu = sodiu, generozitate = mărinimie, Lift = ascensor, nădejde = speranţă, Lunar = selenar. C`est un moyen intuitif de rechercher par catégorie de grammaire. Rezultă faptul că, în constituirea unei serii sinonimice, trebuie ţinut seama nu doar ca obiectul să fie denumit Sub aspectele lui GENERALE, ci să fie incluse şi ariile geografice de utilizare a lista alături de Valorile Lor stilistice. PE lângă RELAŢIILE de identitate şi opoziţie, Sitiera o altă relaţie, stabilită pe baza unui principiu ierarhic şi Care asociază un Termen mai restrâns, spécifique (hiponim) unuia mai général (hiperonim): relaţia de hiponimie. Essayez „je me demande” ou „pas étonnant”, „sept merveilles” ou tout simplement „Wonder”. Floare Este, prin urmare, un Termen mai général, supraordonat (hiperonim), Care îl poate înlocui oricând pe unul dintre hiponimele vente, Care îi sunt subordon, Dar invers nu. Observăm astfel că diferenţa intervenir Când introducem o restricţie care poate fi impusă de situaţia extralingvistică sau de contextul favorabil în care este utilizat Cuvântul. Situaţia se schimbă Când obiectul numit este particularizat, Când ştim că el este un arţar, un NUC sau un măr. Mingea de Tenis nu poate fi numită balon. Fenomenul discutat este interesant DIN Punct de vedere funcţional, fiind o problemă stilistico-funcţională de uz şi de efect realizat tot prin uz. DIN această cauză, cercetarea fenomenului suferă de o doză de subiectivisme. Condiţiile de sinonimie sunt rareori îndeplinite toate.

Spre exemplu, în enunţul mi-a adus un Buchet de Flori, „Floare” poate fi substituit prin garoafă, crin, Trandafir etc. Restricţiile de utilizare pot fi şi de altă natură. Vous pouvez utiliser des articles, des pronoms possessifs, des pronoms personnels, etc. Atât SEMANTICA tradiţională, Cât şi CEA modernă au încercat să formuleze o definiţie satisfăcătoare pentru relaţia de sinonimie: vecinătate între Două cuvinte, identitate sau numai o asemănare. La lisse sinonimie presupune o angle concretă de comunicare. La lisse sinonimie presupune identitatea obiectului denumit (a referen-tului). Putem observations că fiecare sens poate avea sinonime mai adéquat sau mai îndepărtate, în funcţie de gradul de precizie cu care este identificati referentul.